Akciğer Kanseri Evreleri

yorumsuz
566 okunma
Akciğer Kanseri Evreleri

Akciğer Kanseri Evreleri

Akciğer kanserinin tümör yapısı büyüklük ve boyutlarına göre 4 ayrı evresi bulunan kanser türüdür. Akciğer kanseri hücre durumu PET/CT isimli radyoaktif tarama filmi ile ortaya çıkar. Kanserin hangi safhada olduğunu öğrenmeye yarayan ve hangi bulgudan kaynaklı olduğunu tespit etmek için kullanılan filmdir. Kanserin evreleri hastaya ameliyat edilip edilemeyeceğine göre değişir. Tümörün hangi organlara sıçradığının, ne kadar süredir hücrenin geliştiğinin araştırılması; kanseri evrelere ayrıma yöntemi destek olmaktadır.

Akciğer kanserinde evrelere ayırma yöntemini kullanarak bronşların hangi tümörden den dolayı zarar gördüğünü tespit edebiliriz. Her kanser türünde olduğu gibi akciğer kanserinde de teşhis çok önem arz eder. Hastalık ne kadar yayılırsa iyileşmesi o kadar zorlaşır. Kanserin her evresinde metastaz durumları düzenli olarak kontrol edilir.

Akciğer Kanseri 4.Evre: Akciğer kanserinde kötü huylu hücre karaciğer, kemik ve ilik bölgelerine kötü hücrelerin yayılmasıdır. Kanserin dördüncü tümörün diğer organlara sıçradığını ifade eder. Hayati durumun çok fazla tehlikede olduğunu gösteren evredir. Başarı oranının en düşük olduğu bu evrede, akciğer dışındaki lenf bezlerine kanserin yayıldığını görmekteyiz. Medikal radyasyon onkoloji cerrahisi uzmanları ve göğüs hastalıkları uzmanları bir araya gelerek ilgili evrede olan hastalara ne yapacağına karar verir.

Akciğer Kanseri 3. Evre: tümör ve akciğer içinde akciğeri çepeçevre saran zara ve akciğer boşluklarına yayılmış demektir. Kanserin üçüncü evresinde kemoterapi ve radyoterapi uygulanır. Üçüncü evre kanser türünde, kanserli hücre göğüs içindeki kalp zarına yakınlaştı demektir. Eğer akciğer kanseri hastası üçüncü evredeyse medikal radyasyon tetkikleriler düzenli olarak kontrol edilmelidir. Üçüncü evre kanserin böbrek üstü bezlerine sıçrayacak durumda olduğunu simgeler. Üçüncü evrede olan bir hastanın ne yazık ki ameliyat sansı olmaz. İlgili evrede kemiklere yayılan kanserin vücuttan atılmasının zorlaştığı evredir.

Akciğer Kanseri 2.Evre: hastalık en yakın olan organa sıçramış demektir. Hastanın içinde bulunduğu evre doktorlar tarafından ikinci evre olarak tanılandırılıyorsa akciğer kanseri en yakın lenf bezlerine atlamış demektir. Kötü hücrenin metastaz yapmasını ifade eder. Kötü hücre diğer organlara sıçradığı zaman iyi sonuçlar doğurmaz.

Kanserin ikinci evresinde, kapalı endoskopik uygulaması yapılır. Hastaya ışın tedavisi uygulanmaz. Akciğer kanserinin ikinci evresinde olan hastalarda genelde 4 ya da 5 yıl düzenli olarak takip edilir.

Akciğer Kanseri 1.Evre: tümürün yani kötü hücrenin sadece bir bölümünde olmasıdır. İlk evrede kurtulma şansı oldukça fazladır. Tümörün lap bronşlarını tıkadığı durumdur. Kanserin birinci evresinde ameliyat geçiren hasta düzenli kontrollere tabi tutulur. Kanserin birinci evresi kimyasal tedavi ve radyoterapi gerektirmeyecek evredir.

Kanserin birinci evresinde kimyasal tedavi işleminden sonra hastanın %85 yaşama oranı oluşur. Birinci evredeki kanser diğer organlara yayılmamış demektir. Hastanede 4 ya da 5 gün akalan hasta 2 hafta içinde normal yaşantısına dönebilir. Akciğer kanserinin birinci evresi tümörün ameliyat ile alınacak durumda olduğunu simgeler.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , , , ,
Eklenme Tarihi: 8 Haziran 2017

Konu hakkında yorumunuzu yazın